Palvelumme

Kotihoito - autamme ja tuemme

Kotihoito tai kotipalvelu tarkoittaa arjen sujumiseen liittyviä jokapäiväisiä tehtäviä ja henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyviä toimia tai niissä avustamista.

Kotihoidon palvelumme sisältävät: Henkilökohtainen hygienia ja peseytyminen, pukeutumisen avustaminen, ruokailu, yleisvoinnin seuranta, avustaminen kevyissä kotitöissä, asiointipalvelu ja ulkoilu. Tarjoamme myös apua asiakkaille, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut esim. vuodepotilaat ja muistisairaat.

Kotisairaanhoito – huolehdimme ja hoidamme

Kotisairaanhoito on kotona selviytymisen tukemista ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa

Kotisairaanhoidon palvelumme sisältävät: Lääkehoidosta huolehtiminen, haavahoidot, letkuravitsemus, verinäytteiden ottaminen, tikkien- ja hakasten poisto sekä asiakkaan kokonaisvaltainen terveydentilan ja hyvinvoinnin seuranta. Lisäksi eri sairauksien seuranta kuten esimerkkeinä verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt ja diabetes mittauksineen. Kykenemme havaitsemaan sairauksien tuomat muutokset potillaan voinnissa nopeasti akuuttihoitotyön tuoman kokemuksemme myötä.

Päivittäisten asioiden hoito tulee jossakin vaiheessa vaikeaksi meille kaikille, joko lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti ikääntymisen tai sairauksien myötä. Rohkene ottaa apua vastaan, me autamme sinua.

Omaishoitajan palvelut

Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Vapaapäivien järjestämistä varten hoitaja voi saada palvelusetelin, jolla voi ostaa hoidettavalleen sijaishoitajan kotiin tai hoitoa yksityisessä hoitopaikassa. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee palveluohjaaja.

Lisätietoa omaishoidon palveluista saatavilla seniorineuvonnasta (linkki).

Tulemme hoitamaan omaishoidettavaa kotiin omaishoitajan vapaille. Teemme yhdessä palvelusopimuksen hoidon sisällöstä ja varmistamme että omaishoidettava saa laadukasta ja ammattitaitoista hoivaa, jolloin omaishoitaja saa ansaitsemansa lepohetken.